Sportstichting Albrandswaard wankelt

Sportstichting Albrandswaard wankelt

ROTTERDAM – De bestuursleden van de Sportstichting Albrandswaard willen hun werkzaamheden voor de Sportstichting neerleggen en de Sportstichting opheffen.

De stichtingsraad van de Sportstichting moet hier nog formeel mee instemmen. De gemeente ontvangt het batig liquidatiesaldo. Dit staat in een raadsinformatiebrief van het college aan de gemeenteraad van Albrandswaard. Volgens de gemeente is de Sportstichting Albrandswaard al vele jaren partner en vraagbaak voor de sportverenigingen. Maar het afgelopen jaar heeft de Sportstichting niet naar wens kunnen functioneren door het uittreden van enkele bestuursleden en het bestuur slaagde er niet in om opvolgers te vinden.

De opheffing heeft geen consequenties voor het RTV Albrandswaard Voetbalgala. Dat wordt door www.regiorijnmondvoetbal.nl in samenwerking met de lokale zender georganiseerd.