Week door Midden: Jaap Bouterse (Rhoon)

Week door Midden: Jaap Bouterse (Rhoon)

ROTTERDAM – Rhoon heeft de toezegging gekregen van de gemeente Albrandswaard voor de aanleg van een kunstgrasveld. De zaterdagderdeklasser werd opgeschrikt door OPA (politieke partij) die een motie indiende om de aanleg van het kunstgrasveld uit te stellen. ‘Dan houdt het een keer op.’
Tekst: Olle Smits van Waesberghe

Waardoor stond de toezegging van het veld ter discussie?
‘OPA diende een motie in om de aanleg van het kunstgrasveld uit te stellen totdat er een nieuw complex is. De Omloop is namelijk de aangewezen locatie om te onderzoeken of er woningbouw kan worden gepleegd. Dat zou tussen vijf en zeven jaar moeten gebeuren, maar wij kunnen zolang niet blijven doorvoetballen op deze velden. Bij die motie werd aangegeven dat het alleen zou gelden als er binnen drie jaar een nieuw sportcomplex gerealiseerd kon worden, maar dat is niet mogelijk.’

Waarom niet?
‘Er moet eerst een geschikte locatie worden gevonden en er moeten twee verenigingen naar verhuisd worden, namelijk Rhoon en WCR. Als er een geschikte plek is gevonden moeten er bestemmingsplanwijzigingen plaatsvinden, het terrein moet worden geprepareerd en de nutsvoorzieningen moeten ernaartoe worden gebracht, zoals riolering en elektriciteit. Daar gaat veel tijd in zitten. Daarom kiezen wij voor het kunstgrasveld.’

In de brandbrief die u heeft geschreven staat dat het complex verslechtert door achterstallig groot-onderhoud. Waar blijkt dat uit?
‘We speelden tegen Charlois en daar was een reporter van het Rotterdams dagblad aanwezig. In zijn stukje stond “het was een knollentuin”. De velden zijn slecht en de ballen stuiteren alle kanten op.’

Heeft u niet iemand in dienst die de velden onderhoud?
‘De velden zijn van de gemeente.’

En de gemeente heeft daar geen mannetjes voor?
‘De gemeente houdt eens per jaar groot-onderhoud, meestal in de zomer. Daarna wordt er gras gemaaid, gerold en gestoken dus er wordt wel wat aan gedaan, maar de velden zijn veertig jaar oud. Dan houdt het een keer op.’

Het is duidelijk dat u een kunstgrasveld wil, maar u volgt ook alle bevindingen rond de gezondheidsrisico’s dat zo’n veld eventueel met zich meebrengt. Met dit standpunt schaart u zich dus volledig achter de bevindingen van het RIVM, GGD en de KNVB.
‘Wij wilden een veld aanleggen met de bekende rubbergranulaatkorrels, maar daar is opnieuw onrust over ontstaan. Wij gaan met de gemeente kijken of er korrels beschikbaar zijn die voor minder ophef zorgen.’

Waar moet ik dan aan denken?
‘Je hebt de krukkorrels, maar ook platte korrels. Er wordt gezegd dat deze nagenoeg geen gevaarlijke stoffen uitstoten. Maar je moet natuurlijk geen kilo’s van die korrels eten.’

In uw brandbrief noemt u de groei van de vereniging als een reden waardoor het complex is verslechterd. Heeft u daar als club niet zelf een verantwoordelijkheid in?
‘Natuurlijk. Wij gelasten vaak trainingen en wedstrijden af vanwege slechte weersomstandigheden. Als er niet getraind kan worden, dan wordt er niet getraind. Wij pakken onze verantwoordelijkheden.’
Maar u bent voorzitter en loopt al een tijdje rond bij Rhoon. U kent het complex, weet hoeveel velden er zijn en wat de kwaliteit van die velden is. Heeft u zelf geen inschatting kunnen maken hoeveel leden de club maximaal kan dragen?
‘We beschikken over vier velden. Zeven jaar geleden begon onze vereniging fors te groeien. Toen was het allemaal nog mogelijk, maar daarna is de kwaliteit van de velden hard achteruit gegaan. Beide clubs zitten maandelijks om de tafel met de gemeente om hierover te praten.’

U bent maandagavond met een aantal leden naar de gemeente geweest om de raadsvergadering bij te wonen. Hoe verliep dat?
‘Dat verliep prima. Ik ben trots op onze jeugdleden over hoe ze zich hebben opgesteld. Ze waren stil als ze stil moesten zijn en waren aanwezig wanneer dat mocht. Veel leden hebben kenbaar gemaakt dat we niet langer konden aanmodderen op deze velden.’

De motie is uiteindelijk teruggetrokken en de aanleg van het kunstgrasveld gaat door. Wanneer worden de eerste werkzaamheden verricht?
‘Medio juni verwachten wij dat de eerste werkzaamheden zullen starten.’

Wanneer wordt het veld geopend?
‘Wij hopen aan de start van het nieuwe seizoen.’

Lees meer over club: Rhoon