Voltallige bestuur Oude Maas afgetreden

Voltallige bestuur Oude Maas afgetreden
ROTTERDAM – het complete bestuur van eersteklasser Oude Maas is afgetreden. Op de website van de club uit de gemeente Albrandswaard wordt de onderstaande verklaring gemeld:
“Het is inmiddels een publiek geheim dat onze vereniging momenteel in een roerige en niet de gemakkelijkste periode van haar bestaan verkeert. Gedurende dit kalenderjaar is zichtbaar geworden dat er (vooral financiële) problemen bestaan. De gevolgen van historische besluiten, wat nu boven tafel is gekomen. Het is dus in vele opzichten ‘alle hens aan dek’ om deze problemen het hoofd te bieden en Oude Maas toekomst te geven. Maar blijkbaar zijn de leden van onze vereniging daar (nog) niet voldoende van doordrongen. Een voorbeeld is dat officieel door de vereniging genomen besluiten niet alleen worden bekritiseerd, maar zelfs worden tegengewerkt. Het eerste kan, maar het tweede maakt de vereniging onbestuurbaar.

Ondertussen doen wij als bestuursleden ons uiterste best om Oude Maas te laten functioneren. Maar nog maar met vier personen is ook dit een nagenoeg onmogelijke missie. Want ook wij zijn niet meer dan vrijwilligers met drukke banen en een privéleven. Bij een te groot deel van de vereniging blijkt amper of geen bereidheid om samen met ons de schouders eronder te zetten, laat staan daarbij ook een stuk verantwoordelijkheid te dragen. Belangrijke vacatures staan zodoende al lang vacant. Daarbij komt dat wij als bestuur bemerken dat de vertrouwenskwestie speelt. En dat dit soms persoonlijk gericht is en zo een grote impact heeft. En dat gaat zeker te ver. In ieder geval moeten we constateren dat wij als bestuur niet (meer) de bindende factor zijn die Oude Maas nu zo hard nodig heeft. Betreurenswaardig. Maar het valt ook vooral nuchter en zakelijk te beschouwen.

Tegen die achtergrond heeft het bestuur daarom een tweetal besluiten genomen:

1 Demissionaire status: Wij verklaren ons als bestuur per direct demissionair. Dit betekent dat wij gezien de grote van ons bestuur en de aard en omvang van de huidige problemen geen beleid meer ontwikkelen of belangrijke beleidsbeslissingen nemen. Realistisch, want wij hebben nu onze handen meer dan vol om de vereniging draaiende te houden. En onze bereidheid is er om Oude Maas in die demissionaire status tot het einde van het kalenderjaar 2016 te blijven helpen;

2 Het huidige bestuur gaat als geheel aftreden: In de komende buitengewone algemene ledenvergadering (maandag 24 oktober as., aanvang 20.00 uur) zullen alle bestuursleden hun zetel beschikbaar stellen. Ongeacht of er voor hen wel of niet nog sprake is van een resterende zittingstermijn. Sommige van de huidige bestuursleden sluiten niet uit dat zij desgevraagd wel willen toetreden tot een nieuw bestuur.

Deze besluiten vallen ons persoonlijk erg zwaar. Maar helaas zien wij geen andere weg meer. Als individuele leden vinden wij ons niet belangrijker dan Oude Maas. Dus nemen wij zo elke (eventuele) belemmering voor oplossingen weg. Onze welgemeende hoop is nu gevestigd op het snel opstaan van andere capabele leden. Mensen die in ieder geval van de gehele vereniging het vertrouwen krijgen en op brede steun kunnen rekenen.

Lees meer over club: Oude Maas