Uitgelicht: Ed Versluis (Dilettant)

Uitgelicht: Ed Versluis (Dilettant)

KRIMPEN AAN DE LEK – Op de avond dat 74 procent van de leden van zijn vereniging in Krimpen aan de Lek voor de overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal stemden, bloedt het hart van de voorzitter van Dilettant. Ed Versluis noemt zichzelf een liefhebber van het zondagvoetbal, maar als preses van de derdeklasser heeft hij begrip voor het standpunt van zijn leden. Zijn verstand legt zich daarom neer bij de wens van de meerderheid al beseft hij terdege dat er door deze beslissing een hoop werk op het bestuur en leden afkomt.

De overstap van het zondag naar het zaterdagvoetbal betekent voor Dilettant namelijk veel meer dan alleen de keuze voor een andere speeldag van de hoofdmacht. “We hebben daardoor op zaterdag dan in totaal achttien jeugdteams, twee prestatieve en drie recreatieteams. Die moeten allemaal spelen. Dat zijn in totaal 23 elftallen en we hebben momenteel al de handen vol als er tien teams thuis spelen. We weten dus wat er ons te wachten staat. Qua veldbezetting is het geen probleem, maar ik voorzie voor de toekomst een tekort aan kleedkamers en nog wat andere, praktische problemen. Een simpel voorbeeld. Acht tot tien spelers uit de selectie begeleiden een jeugdteam bij Dilettant. Dat is met zondagvoetbal uitstekend te combineren, maar op zaterdag dus niet meer. Trainen blijft hetzelfde, maar met het team uitwedstrijden spelen, wordt een stuk lastiger combineren. Er staan ons dus de nodige uitdagingen voor de toekomst te wachten,” aldus Versluis.

De beslissing van de leden van Dilettant op de laatste dag van maart om alsnog over te stappen naar het zaterdagvoetbal was overigens verrassend te noemen. Eerder werd de discussie in Krimpen aan de Lek beslecht met de uitkomst van een onderzoek gedaan door studenten van de HES Rotterdam. Daaruit bleek dat 83 procent van de ondervraagden had aangegeven op zondag te willen blijven spelen. Het leek het einde van een discussie, maar die laaide gaandeweg het seizoen weer op toen het bestuur de A-jeugd uit competitie moest nemen om de selectie van trainer Peter van Buren aan te kunnen vullen. Vervolgens bereikte de Dilettant-preses steeds meer geluiden vanuit de hoofdmacht dat een overstap naar de zaterdag geen luxe maar een noodzaak was. Persoonlijk zag ik veel meer een toekomst voor de vereniging in het zondagvoetbal, maar als die visie door de leden niet wordt gedeeld, moet je je bij de meerderheid neerleggen,” aldus Versluis

De voorzitter somt voor- en nadelen op. “De keuze voor zaterdagvoetbal speelt alleen in West II en in geen enkel ander KNVB-district. Zaterdag geeft meer derby’s, maar kost ons ook toeschouwers. We hebben op zondag in de omgeving in de Krimpenerwaard weinig concurrentie op zondag. Verder is de reisafstand op zondag groter. We gaan bovendien een niveau terug en moeten op zaterdag nog maar zien waar we worden ingedeeld. We zitten hier namelijk op de scheidslijn tussen Rotterdam en Gouda. Er is trouwens nog veel onzeker, maar de beslissing is gevallen. Vandaag  begint de toekomst van de club, al vraagt deze beslissing in zekere zin ook om een cultuuromslag,” aldus Versluis, die in het verleden voor Lekvogels en de hoofdmacht van Dilettant speelde. Omdat eerder in het seizoen de leden van de Krimpense technische commissie opstapten, is de voorzitter van Dilettant samen Peter van Buren, diens assistent Dennis Dekker en leider Jeroen Knook ook verantwoordelijk voor de A- en B-selectie. “Ik heb zelf vijf spelers voor volgend seizoen benaderd en de trainer een tiental. Van één is het zeker dat hij naar de club komt en de rest zou de stap naar het zaterdagvoetbal afwachten. We willen naar een selectie van 38 spelers, dus  hebben tien extra spelers nodig. Daar werken we nu hard aan.”

Dilettant weet overigens dat het aan het einde van het seizoen Cummins en Groen verliest aan buurman DCV, dat strijdt om promotie naar de tweede klasse. Nu Dilettant naar de zaterdag verhuist, komt het duo niet terug op die beslissing. “Van de huidige selectie hebben twee spelers aangegeven kost wat het kost op zondag te willen blijven spelen. Veertien wilden naar de zaterdag en voor de overige zestien maakte het niet uit. Nadat een onderzoek eerder had uitgewezen dat we op zondag moesten blijven spelen, zijn we ditmaal meer uit gegaan van de wens uit de selectie. Uiteindelijk heeft 74 procent van de vergadering ingestemd met het besluit om zaterdagclub te worden. We zijn derdeklasser en worden vierdeklasser. Het idee van één stap terug om er voor de toekomst meerdere vooruit te doen.”