Rijsoord over op solar-reclameborden

Rijsoord over op solar-reclameborden

ROTTERDAM – Rijsoord de eerste voetbalvereniging in Ridderkerk die verduurzaamt door middel van energiebesparing vanuit reclameborden.

De gemeente Ridderkerk en het Sliedrechtse bedrijf Softs gaan plaatselijke sportverenigingen helpen energie te besparen en te verduurzamen. Het zijn zonnepanelen waarmee de vereniging de energiekosten kan reduceren en duurzame energie kan opwekken. Daarmee gaat het eerste Ridderkerkse Energie sponsoringproject van start. Ridderkerk is een van de koplopers op dit gebied.

Rijsoord krijgt de zonnepanelen gratis. Soft Points zijn draaibare driekantige panelen die bijvoorbeeld tegen de gevels van gebouwen of op de plek van de traditionele reclameborden langs de sportvelden geplaatst kunnen worden. Eén kant zorgt voor zonne-energie, terwijl de twee andere kanten van de driehoek andere functies hebben, zoals luchtzuivering en reclame.