Oranje- Wit: Geen schenkregels bij sportclubs

Oranje- Wit: Geen schenkregels bij sportclubs

DORDRECHT – Oranje Wit-voorzitter Richard Groenendaal en Sportraad-voorzitter Andries van der Graaf hebben dinsdagavond tijdens een zitting van de gemeenteraad van Dordrecht een oproep gedaan aan het college van burgemeester en wethouders om géén schenkregels aan sportclubs op te leggen. Bovendien werd B&W verzocht niet te gaan sleutelen aan openingstijden van kantines van Dordtse sportverenigingen. Juist over dit onderwerp was alle ophef ontstaan toen wethouder Harry Wagemakers van Beter voor Dordt z’n eerste versie van een nota over nieuw alcoholbeleid bekend had gemaakt.

 

Hoewel de nota een concept en nog geen definitieve versie betrof, sprak de gemeenteraad er dinsdagavond al wel over. De raadsleden snapten zelf niet waarom. “We zitten hier voor Jan Doedel” oordeelde Martijn Groeneweg (Beter Voor Dordt). “Ik zou dat anders formuleren”, opperde Peter Verheij (CDA), “maar ik niet” zei John van der Net (VVD). Jacqueline van den Bergh (PvdA) verwoordde de gevoelens van de hele raad door de Beter Voor Dordt-wethouder op te roepen om in het nieuwe plan gehoor te geven aan de oproep van de sportclubs, maar Wagemakers weigerde dat: “Daar loop ik niet op vooruit. We gaan het plan eerst vaststellen in het college van B&W en daarna praten we weer met de Raad.”

(Bron: RTV Rijnmond)